wpisów na stronie 25 lub 50
Zawodnicy

Lp. Nazwisko / Imię Rok urodzenia Konkurencje Klub
pływanie
76 2002 synchroniczne > druż.
synchroniczne > duet
Aquarius Bielawa
77 2000 synchroniczne > druż.
synchroniczne > duet
UKS Aurora Wrocław
78 2002 synchroniczne > druż.
synchroniczne > duet
AZS AWF Wrocław
79 1997 synchroniczne > duet
synchroniczne > druż.
AZS-AWF Poznań
80 2000 synchroniczne > duet
synchroniczne > druż.
synchroniczne > druż. komb.
AZS Oś Poznań
81 1994 synchroniczne > druż.
synchroniczne > druż. komb.
AZS AWF Poznań
82 1999 synchroniczne > duet UKS Aurora Wrocław
83 1998 synchroniczne > duet UKS Aurora Wrocław
84 2002 synchroniczne > duet AZS Oś Poznań
85 1998 synchroniczne > duet AZS Oś Poznań
86 2000 synchroniczne > duet UKS Mazowia Warszawa
87 2000 synchroniczne > duet UKS Mazowia Warszawa
88 1997 synchroniczne > duet AZS-AWF Wrocław
89 2000 synchroniczne > solo AZS-AWF Wrocław
1234 >

Relacje na żywo

Igrzyska w Tokio

Igrzyska w Pyeongczang